Eerste donatie voor interpretatiecentrum

Het interpretatiecentrum brengt het verhaal van Lijssenthoek. Het archief is goed gestoffeerd met foto's, documenten, boeken en brieven. Vele mensen leverden hier al een bijdrage. Meestal betreft het kopieën van origineel materiaal. Afstand doen van authentieke objecten is een emotionele gebeurtenis. Men doet afstand van een stukje familiegeschiedenis. Toch is het de moeite waard om een donatie te overwegen. Het Lijssenthoek project aanvaardt graag voorwerpen die verbonden zijn aan de slachtoffers die op de begraafplaats rusten. Daarnaast zijn ook objecten die indirect verbonden zijn met de geschiedenis van de site (postkaarten, ziekenhuismateriaal, ...) meer dan welkom. 
Foto's