Nieuwe naamplaatjes voor Franse graven

De Fransen op Lijssenthoek ondergingen allemaal een diepgaande screening. Daarbij werd uitgegaan van de gegevens op de oude naamplaatjes. Die werd vergeleken met de informatie op de fiches van de soldaten en met de gegevens in oude registers van de begraafplaats. Tenslotte werd in de dagrapporten van de regimenten nagegaan of het toegewezen regiment en bataljon wel klopten.

Het onderzoek bracht nogal wat fouten aan het licht: een verkeerde sterfdatum, een rare spelling van de naam, een ander regiment of een verkeerd lignummer. Alle 658 Franse slachtoffers werden netjes opgelijst. Daarop besloot de Cimetières Militaires Français en Belgique om in een keer alle naamplaatjes te vervangen. De firma Seru uit Veurne nam deze taak op zich. De firma maakt van het onderhoud van militaire graven een erezaak.  

Foto's